STIMATI PACIENTI!

Va aducem la cunostinta ca din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului.

CE DATE PERSONALE PRELUCRAM:

Datele personale pe care le prelucram sunt, date personale (nume si prenume, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, data si locul nasterii, semnatura, caracteristici fizice, telefon, adresa, email, profesie, loc de munca, ocupatie) date referitoare la starea de sanatate fizica sau mentala trecuta, prezenta sau viitoare a pacientilor, colectate in cadrul inscrierii acestora la programari/ acordare de servicii medicale.

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza servicii medicale sau pentru a-ti oferi asistenta/informatii  cu privire la serviciile medicale oferite, in scopul imbunatatirii serviciilor medicale oferite. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna  pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens.

Intreg personalul al CENTRULUI MEDICAL TRANSMED EXPERT respecta pastrarea confidentialitatii datelor, avand acesta obligatie stipulata in Fisa Postului, Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul Intern.

CAT TIMP PRELUCRAM DATELE PERSONALE?

Datele tale personale raman in baza noastra de date cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivare sau pana la exercitarea dreptului pacientului privind stergerea datelor personale.

COMUNICAM DATELE PERSONALE CATRE ALTI DESTINATARI?

Pentru a-ti oferi servicii medicale cat mai rapide si complexe  am externalizat furnizarea anumitor servicii medicale  catre alti parteneri de servicii medicale,  asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale.

Deasemenea, transmitem datele tale personale catre CNAS – Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, CASA OPSNAJ – Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii, SNSPMPDSB- Scoala Nationala de Sanatate Publica Mangement si Perfectionare in Domeniul Sanitar, in vederea decontarii serviciilor efectuate.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

  • Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
  • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

Iti poti exercita aceste drepturi, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din strada Perju, nr.9, sau prin e-mail: office@transmedexpert.ro

Nu in ultimul rand, trebuie sa stii ca informatiile complete si permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea gasi pe site-ul nostru, www.transmedexpert.ro. De asemenea, ne poti suna oricand si cere mai multe detalii la numerele de contact: 0232 222 272.

Refuzul dumneavoastra de a va da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc conduce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de CENTRUL MEDICAL TRANSMED EXPERT.