Laboratorul de analize medicale din incinta centrului medical efectueaza analizele medicale  gratuite in baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist :

Program de recoltare:

Luni – Vineri : 7:00 – 11:00

LISTA SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE – ANALIZE DE LABORATOR DECONTATE CNAS CU BILET TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE/SPECIALIST

Nr crt Denumirea analizei de laborator

Hematologie

1. Hemoleucogramă completă *1)*16) – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari
2. Numărătoare reticulocite
3. Examen citologic al frotiului sanguin*3)
4. VSH*1)
5. Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) *16)
6. Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16)
7. Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16)
8. Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio)
9. APTT*16)
10. Fibrinogenemie*1) *16)

Biochimie – serică şi urinară

11. Proteine totale serice*1) *16)
12. Electroforeza proteinelor serice*1)
13. Feritină serică*1) *16)
14. Uree serică*1) *16)
15. Acid uric seric*1) *16)
16. Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulara**)
17. Bilirubină totală*1) *16)
18. Bilirubină directă*1) *16)
19. Glicemie*1) *16)
20. Colesterol seric total*1)
21. HDL colesterol*1)
22. LDL colesterol*1)
23. Trigliceride serice*1)
24. TGP*1) *16)
25. TGO*1) *16)
26. Creatinkinaza CK*1)
27. Gama GT*1) *16)
28. Fosfatază alcalină*1) *16)
29. Sodiu seric*1) *16)
30. Potasiu seric*1) *16)
31. Calciu seric total*1) *16)
32. Calciu ionic seric*1) *16)
33. Magneziemie*1) *16)
34. Sideremie*1) *16)
35. Transferină serică*1)
36. Fosfor (fosfat seric)*9)
37. Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16)
38. Dozare proteine urinare*1) *16)
39. Microalbuminuria (albumină urinară)*8)
40. Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8)
41. Albumină serică*8) *16)
42. Dozare glucoză urinară*1)
43. Creatinină urinară*8)
44. TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16)
45. HBA1c *10) *16)
46. Alfa Amilaza serică
47. Lipaza serică
48. Lactatdehidrogenaza (LDH)
49. Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric)
50. Vitamina B 12 *1)
51. Acid folic *1)

Imunologie şi imunochimie

52. TSH*1) *16)
53. FT4*1) *16)
54. Parathormonul seric (PTH)
55. Hormonul foliculinostimulant FSH
56. Hormonul luteinizant (LH)
57. Cortizol
58. Testosteron
59. Estradiol
60. Progesteron
61. Prolactină
62. Anti-HAV IgM*2)
63. Ag HBs*1) *16)
64. Anticorpi Anti HCV*1) *16)
65. Testare HIV la gravidă*1) *16)
66. ASLO*1)
67. VDRL*1) sau RPR*1) *16)
68. Confirmare TPHA*4)
69. Antigen Helicobacter Pylori*1)
70. Complement seric C3
71. Complement seric C4
72. IgG seric
73. IgA seric
74. IgM seric
75. IgE seric
76. Proteina C reactivă*1) *16)
77. Factor reumatoid*1)
78. ATPO
79. PSA*1)
80. free PSA*6)

Microbiologie

Exudat faringian

81. Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16), cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G
82. Examen fungic din exsudat faringian *11) – cultură și identificare până la nivel de specie

Examen urină

83. Urocultură*1) *16) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

Examene materii fecale

84. Coprocultură*1) – cultură şi identificare bacteriană
85. Examen coproparazitologic*1)
86. Depistare hemoragii oculte*1)

Examene din secreţii genitale

87. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16)
88. Examene din secreții cervicale – cultură și identificare bacteriana
89. Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană
90. Examene din secreţii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare
91. Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare
92. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16)

Examene din secreţii uretrale

93. Examene din secreţii uretrale*1) – microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană

Examene din secreţii otice

94. Examen din secreţii otice *12) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

Examene din secreţii nazale

95. Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13)

Examene din secreţii conjunctivale

96. Examen microbiologic din secreţii conjunctivale*14) – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană

Examene din colecţie purulentă

97. Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) – Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană
98. Examen fungic din colecţie purulentă *15) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice

99. Antibiogramă*5)
100. Antifungigramă*5)