CRITERII DE INTERNARE:

Servicii medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare de zi – reprezinta o alternativa la spitalizarea continua pentru pacientii care nu necesita supraveghere medicala mai mare de 12 ore/vizita (zi).

Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare de zi cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:
a) diagnosticul nu poate fi stabilit
b) tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat în ambulatoriu.

Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectueaza in regim de spitalizare de zi pot avea:

 • caracter plurispecializat
 • si/sau multidisciplinar,
 • pot fi invazive,
 • pot fi urmate de reactii adverse sau risc de urgenta pe timpul efectuarii lor sau corelate cu starea de sanatate a pacientului,
 • impun supraveghere medicala care nu poate fi efectuata in ambulatoriu din lipsa de resurse umane sau tehnice,
 • necesita o perioada de supraveghere din partea personalului medical de cel putin trei ore,
 • prestatii medicale pentru care este necesara administrarea unor medicamente, a caror administrare necesita timpi diferiti, modalitati de administrare si controale de durata specifica.

Acte necesare la internare:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist;
 • BI sau CI sau certificat de nastere (minori sub 14 ani);
 • Card de sanatate sau adeverinta inlocuitoare a cardului de sanatate;
 • Adeverinta de asigurat standard din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical efectuate in ultimele 12 luni, pentru salariati, in vederea eliberarii concediului medical;
 • Eurocard – pentru cetatenii Uniunii Europene

CRITERII DE EXTERNARE:

 • diagnostic cu stare vindecat;
 • diagnostic cu stare ameliorat;
 • diagnostic cu stare stationar.